Corona update

HomeOrganisatieCorona update

Corona update

--> Respecteer de regels, houd afstand en volg de aanwijzingen van ons personeel.

--> Bestel zoveel mogelijk telefonisch, via onze app of via de mail.

In verband met het Corona-virus zullen wij zoveel mogelijk de lijn volgen, die door het RIVM wordt uitgegeven, waarbij wij het belang van uw en onze veiligheid voorop stellen.

Wij geven daar op de volgende wijze invulling aan:


Leveringen vinden plaats zoals u dat van ons gewend bent, maar wij willen u verzoeken om orders zoveel mogelijk per telefoon, app of mail door te geven. Men kan er dan voor zorgen dat uw bestelling klaar staat, zodra u deze op wilt halen. Indien er bezorgd wordt willen wij u verzoeken om met uw eigen pen de bezorglijst te tekenen.

Vanzelfsprekend bent u altijd welkom op de vestiging, maar wij willen u verzoeken om dit in deze periode zoveel mogelijk te beperken. Dit geldt ook voor de tijd dat u gebruik maakt van onze koffiecorner of andere faciliteiten. Fysiek contact zal helaas moeten worden gemeden, er zullen dus geen handen geschud worden.

Tot nader order zullen wij op de vestigingen geen demo’s of andere sessies verzorgen. Uitzondering hierop zijn de “keuringsdagen” voor uw klimmateriaal. Deze keuringen gaan “gewoon” door om te voorkomen, dat uw certificaten verlopen en u het risico loopt op een boete. Op dit moment is namelijk niet bekend is hoe er door “SZW” gehandhaafd gaat worden.

Indien er aanleiding is om de genomen maatregelen te wijzigen, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel sterkte en succes in de komende tijd.


Blijf kalm
• Coronavirussen zijn een grote familie van virussen die luchtweginfecties kunnen veroorzaken, variërend van gewone verkoudheid tot meer ernstige ziekten
• De meest voorkomende symptomen zijn koorts, vermoeidheid en droge hoest
• De meeste mensen herstellen van de ziekte zonder dat ze een speciale behandeling nodig hebben

Blijf gezond
• Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn
• Vermijd onnodige reizen naar besmette gebieden
• Vermijd het aanraken van je ogen, neus of mond
• Vermijd drukke plekken
• Desinfecteer oppervlakken voor algemeen gebruik
• Bedek je mond bij hoesten & niezen
• Was regelmatig je handen
• Blijf thuis als je ziek bent

Blijf op de hoogte
Advies van de Wereldgezondheidsorganisatie

© Felix van der Putten Verf. All rights reserved